Starten
Editors
Tabellen
Informatie
Vorige pagina
De Structuur (opbouw) van de WebSite


Voor dat u start met het aanpassen van paginaís en menuís moet u iets weten over de opbouw van de WebSite of WebWinkel. Deze heeft namelijk een speciale structuur.

De site is module georiŽnteerd. Ik noem deze modules in de rest van deze tekst BOXEN. Een pagina is opgebouwd uit een aantal boxen die elk een stuk van de site laat zien aan de bezoeker op internet.

Een pagina heeft een bepaald Template, omlijning, waarin de boxen getoond worden. Een paar voorbeelden zijn:

1Voorbeeld van een template 2Voorbeeld van een template 3 4


Een linker-, midden- en rechterkolom. Elke kolom bestaat uit 10 Boxen in een bepaalde volgorde.

Een linker- en rechterkolom bestaat altijd uit 10-15 Boxen onder elkaar, een middenkolom kan verschillende lay-outs hebben. Kolommen kunnen verschillende breedtes hebben (waarden staan boven het plaatje). Natuurlijk is deze lay-out aangepast aan uw site. Standaard zijn er meer dan 30 aanwezig bij elke site.

Een pagina hoeft niet alle 3 kolommen te hebben, het kunnen er ook 1 of 2 zijn.
De pagina waar deze tekst op staat heeft 2 kolommen, een linker kolom en een midden kolom. De rechter kolom is er niet. (Zie plaatje 3).

Een box kan wel of geen inhoud hebben, alle 10 zijn dus niet nodig.

Elke box kan bestaan uit een tekst die getoond wordt, maar het kunnen ook programmaís zijn die iets speciaals doen. Dat speciale resulteert weer in een uitvoer op het scherm.

De site wordt dus bepaald door de inhoud van de boxen, in de Box-Editor bepaalt u dus wat er op het scherm komt te staan. Daar past u teksten aan.

De Pagina-Editor en Kolom-Editor bepalen het uiterlijk, hoe en welke boxen op het scherm komen te staan.

Er zijn veel meer dan deze Templates. Lees daar meer over bij de Pagina-Editor.

Templates kunnen speciaal voor uw site gemaakt worden. Eigenlijk kunnen alle templates die u op internet kunt vinden zo worden omgebouwd dat ze in deze editor passen.


Lees met dit in gedachte verder in deze handleiding.


© 2015 - Jos Courbois