Starten
Editors
Tabellen
Informatie
Vorige pagina
De Pagina Editor 1/2


Menu van de pagina editor

De Pagina Editor is er om de daadwerkelijke webpagina's een indeling te geven. Het is het uiterlijk van de schermen die u ziet op uw scherm.
Niet de inhoud, HOE ze er uit zien.

De Pagina Editor heeft een aantal verschillende opties.

Lijst met pagina's

De eerste optie laat de pagina's zien die er al zijn:


De -knop wist een pagina. NIET van de harddisk van de site, maar de pagina heeft dan geen uiterlijk meer. Net als bij producten is de pagina nog niet helemaal weg.

De -knop geeft u de mogelijkheid de pagina aan te passen. Dit is het zelfde als een nieuwe pagina aanmaken, alleen bij de edit-functie staan er dingen ingevuld.

TIP:
Om de "structuur" van een pagina te behouden over uw hele site, tik EDIT op een bestaande pagina met het juiste uiterlijk en pas als eerste de naam aan.


De EDIT of nieuwe pagina

We bekijken deze (lange) pagina in 3 stukken.

Deel 1 (De controlle instellingen):


De eerste kolom:

PaginaNaam
De naam van de pagina... Met deze naam wordt een pagina aangeroepen op het internet. Die MOET dus uniek zijn voor uw site.
De paginanaam is HOOFDLETTER-gevoelig. Dus Pagina is niet pagina !
Op internet wordt er het achtervoegsel ".php" achter gezet. Deze pagina heet dus op internet: "index.php". "index.php" is een speciale pagina. Het is de pagina waar uw site mee start als u uw domeinnaam intikt.

Template P/T/F
Het template is de opbouw van de pagina. Daar kom ik op terug in het 2e deel en in het template overzicht verderop.
P is het pagina-template.
T is de header-template. (de bovenkant van de site)
F is de footer-template. (de onderkant van de site)

Kolom Links
De smalle kolom die aan de linkerkant van de site staat. Die is niet in elke template aanwezig.

Kolom Rechts
Idem voor aan de rechterkant. Ook die is er lang niet altijd.

Kolom Midden Lijn
Dit is de top van het hoofdgedeelte (midden) van de site. Normaal staat daar tekst, maar met deze functie kunt u daar b.v. een keuze-menu neerzetten, ongeacht de layout van de rest van de site. Dit menu beslaat de breedte van het midden-vak, niet de hele breedte van de site.

Header Line 1
Dit is een regel onder het header-plaatje van de site. Over de hele breedte van de site en aanwezig in alle header-templates. Te gebruiken voor b.v. een menu over de hele breedte van de site.

Header Line 2
Een tweede regel met de hele breedte. Niet aanwezig in alle header-templates, maar als er niets staat wordt deze gewoon overgeslagen als het template het wel gebruikt. Om die reden is het verstandig header-templates vanaf 002 te gebruiken.

Header Line 2a
In sommige header-templates is regel 2 in 2 stukken verdeeld. In dat geval is 2a de linker kant van de regel en 2 de rest,

Menuwaarden H/V
Hier komen getalwaarden te staan om aan te geven welk item in een menu op deze pagina geselecteerd zijn. De eerste is voor een horizontaal menu, de andere drie voor verticale menu's. Denk aan een menu aan de zijkant en u selecteert item 2 daarvan. Als de pagina geladen wordt krijgt dat item een andere kleur.
De instellingen zijn voor elk menu anders en worden dan ook in de menu-boxen gedaan. Daarover meer bij de Box Editor.

Omschrijving
Een eenvoudige tekst die zichtbaar is op de lijst-pagina. Een herinnering waarvoor die pagina is.

Footer Tekst
Deze is in het rood. Rode opties op deze pagina zijn dingen die afwijken van de normale instellingen voor alle pagina's. Onderaan de site staat de WebDesign regel en daar onder uw copyright tekst. Door hier een tekst in te vullen wijkt deze af van de standaard copyright test.


De tweede kolom:

Extern Script
Dit is een stukje met speciale instellingen voor deze pagina. Hier staan speciale functies die u kunt gebruiken. In het totaal 5 verschillende.
Deze scripts worden 1 voor 1 besproken bij de Pagina Scripts. Deze staan in het menu links in de Extra sectie.

Footer SiteMap
De footer sitemap is een tekst die in de footer van de site komt. Normaal wordt die over de hele site aan of uit gezet. Echter als deze over de hele site uit staat kunt u deze hier voor deze pagina aanzetten. Meer over de Footer Sitemap in de Extra sectie.


De derde kolom:

BG Kleur Links
De kleur van de linker kolom. Als deze anders moet zijn dan de standaard van de site.

BG Kleur Midden
De kleur van de midden kolom. Als deze anders moet zijn dan de standaard van de site.

BG Kleur Rechts
De kleur van de rechter kolom. Als deze anders moet zijn dan de standaard van de site.

Foto Links
Een foto in de linker kolom als er normaal op de site geen foto staat of als deze afwijkt op deze pagina. De Rep: (repeat - herhalen) slaat op de foto. Ja = Herhalen naar rechts en onder. Nee = slechts 1 keer tonen. X = Herhalen naar rechts, Y = Herhalen naar beneden.

Foto Midden
Een foto in de midden kolom als er normaal op de site geen foto staat of als deze afwijkt op deze pagina. De Rep: (repeat - herhalen) slaat op de foto. Ja = Herhalen naar rechts en onder. Nee = slechts 1 keer tonen. X = Herhalen naar rechts, Y = Herhalen naar beneden.

Foto Rechts
Een foto in de rechter kolom als er normaal op de site geen foto staat of als deze afwijkt op deze pagina. De Rep: (repeat - herhalen) slaat op de foto. Ja = Herhalen naar rechts en onder. Nee = slechts 1 keer tonen. X = Herhalen naar rechts, Y = Herhalen naar beneden.

Header Links
Als de header (de bovenkant van de site) moet afwijken op deze ene pagina, dan zet u hier het plaatje neer wat getoond moet worden. Dit is de linker helft.

Header Midden
Als de header (de bovenkant van de site) moet afwijken op deze ene pagina, dan zet u hier het plaatje neer wat getoond moet worden. Dit is de hele banner.

Header Rechts
Als de header (de bovenkant van de site) moet afwijken op deze ene pagina, dan zet u hier het plaatje neer wat getoond moet worden. Dit is de rechter helft.

Meer over Headers in het menu links onder Extra's.


We hebben nu een groot stuk beschreven, maar er komt nog meer. Dat doen we in DEEL 2 van deze tekst over de Pagina Editor.2015 - Jos Courbois