Starten
Editors
Tabellen
Informatie
Vorige pagina
De Menu Editor
Menu's zijn keuzes op de site. Net als het menu bovenaan in de editor. Dat menu is er ook om te gebruiken op de site.
Het uiterlijk van een menu wordt bepaald door een Programma Box. Er zijn tientallen verschillende menu's aanwezig in deze editor. Ze worden beschreven bij de Programma Boxen.

Maar naast het uiterlijk moet een menu ook een keuze hebben. Welke tekst staat er in het menu en waar moet er bij een keuze heen worden gegaan.

Dat wordt hier opgegeven.

Er zijn 2 soorten menu's:

1. Menu's met 1 enkele keuze per menu-item. (Enkel Menu)
2. Menu's met Submenu's. Meerdere keuzes per menu-item. (Dubbel Menu)


Lijst van Enkel Menu's


Via de  knop kunt u een menu aanpassen.


Nieuw Enkel Menu Aanmaken (of aanpassen)

MenuNaam
De naam van het menu. Weer uniek binnen de Enkel Menu's.

Startwaarde
Hier zet u een getal neer waarmee het menu start.
In de Pagina Editor kunt u dat getal ook opgeven waardoor de pagina, samen met het menu, weet welk menu item geselec-teerd moet worden als de pagina getoond wordt.

Button Naam xx
De tekst die op de knop van het menu zichtbaar moet worden gemaakt.

Button Link xx
De naam van de pagina waar de site heen moet springen als de button gekozen wordt.
Daar zijn verschillende mogelijkheden:

1. De naam van de pagina (B.v. Adres) op de site.
2. De volledige URL (http://www.sitenaam.nl/pagina.html) om die pagina te openen.
3. Hetzelfde maar met HTTP (hoofdletters). Er wordt een nieuwe pagina geopend voor de site.

Vergeet niet op  te drukken.

 
Lijst van Dubbel Menu's

Idem als van Enkel Menu's, maar dan van de dubbele.


Nieuw Dubbel Menu Aanmaken (of aanpassen)


Een Dubbel Menu heeft meer gegevens nodig. Daarom een iets groter scherm.
Een voorbeeld van een mogelijk menu is deze:
Dat leest gemakkelijker.

MenuNaam
De naam van dit menu om te gebruiken bij een Programma Box.

Button Naam xx
De tekst die op de button komt te staan. Als u met de muis over die tekst gaat schuift of scrollt het Submenu zichtbaar. Daar kunt u dan verder kiezen.

SubNaam xx
De tekst die op de SubButton komt te staan.

SubLink xx
Daar waar heen gesprongen moet worden. Dezelfde mogelijkheden als bij het Enkel Menu.


Er is 1 uitzondering, en die ziet u in het plaatje bij Button 01.
Als er geen SubNaam is opgegeven, maar wel een SubLink, dan schuift dit menu NIET uit maar maakt direct de keuze als u op de button tikt.

2015 - Jos Courbois