Starten
Editors
Tabellen
Informatie
Vorige pagina
De WYSIWYG Editor (What You See Is What You Get)

Dit is een kleine tekstverwerker waarmee u pagina’s voor uw site kunt ontwerpen.

De breedte van de edit scherm is precies even groot als het gedeelte van uw site waar u teksten in kunt zetten. U krijgt dus precies te zien hoe het er uit komt te zien als u het intikt.

De editor heeft, net als b.v. Windows Word een aantal knoppen om functies uit te voeren. Die knoppen voeren hun functie uit op de geselecteerde tekst (selecteer de tekst met de muis).

Een aantal hebben betrekking op een hele regel, b.v. centreren, omdat dat niet anders kan. Maar voor de meeste moet u iets selecteren. Sleep met de cursor over een stuk tekst om het te selecteren.
Hiernaast ziet u alle knoppen.

Een korte beschrijving van al die knoppen, een paar met een extra plaatje.

Bold Tekst
De geselecteerde tekst word bold (vet, dik). Nog een keer en het veranderd terug.

Schuine Tekst
De geselecteerde tekst wordt in schuinschrift afgedrukt. Nog een keer keert het weer om.

Onderlijnde Tekst
De geselecteerde tekst word onderlijnt. Nog een keer keert het weer om.

Doorstrepen Tekst
De geselecteerde tekst krijgt een streep door de tekst. Ook hier is nog een keer weer terug zetten.

Tekst Kleur
Hier kunt u de geselecteerde tekst een kleur geven. Kies de kleur met de muis in het venster dat opent. U kunt ook aan de bovenkant de kleur in HEX intikken voor als u een afwijkende kleur wilt hebben.

Achtergrond Kleur
Ook hier krijgt u hetzelfde venster. Alleen kiest u nu de kleur ACHTER de tekst.

Tekst Uitlijnen
Dit heeft betrekking op een alinea tekst. De tekst wordt aan beide kanten uitgelijnd en er worden extra spaties tussengevoegd om dat te bereiken. (Lees * onderaan)

Tekst Links
Dit heeft betrekking op een alinea tekst. De tekst komt links aan te liggen. Zoals het er b.v. ook in een boek uit zien. (Lees * onderaan)
 
Tekst Centreren
Dit heeft betrekking op een alinea tekst. De tekst komt in het midden van de pagina te staan. (Lees * onderaan)

Tekst Rechts
Dit heeft betrekking op een alinea tekst. De tekst wordt nu aan de rechter kant uitgelijnd.
(Lees * onderaan)

Punt Lijsten
Punt lijsten zijn teksten onder elkaar, elk met een puntje ervoor.
  • Xxxxx
  • Xxxxx
  • Xxxxx
Deze lijst trekt automatisch de eerste letter van elke regel onder elkaar zolang u door tikt. Met een SHIFT-ENTER gaat de tekst naar de volgende punt. Het is belangrijk dat u de lijst begint met een SHIFT ENTER en eindigt. Doet u dat niet dan wordt meer dan u wilt opgenomen in de lijst. Tik eerst het hele stuk in, selecteer het en selecteer deze optie. (Lees * onderaan)

Cijfer Lijsten
Net als Punt Lijsten, maar nu cijfers i.p.v. de punten. Zoals:
  1. Xxxxx
  2. Xxxxx
  3. Xxxxx
Idem verhaal met ENTER en SHIFT-ENTER. (Lees * onderaan)

Inspringen
Dit is een kleine inspringing in de tekst maken. Zoals op de volgende regel:
Deze tekst start niet helemaal vooraan, maar er staat geen punt en ook geen cijfer voor.
Het geeft alleen een extra dimensie aan de tekst.
Ook dit is een alinea opdracht en moet omsloten zijn met de SHIFT-ENTER. (Lees * onderaan)

Terugspringen
Het omgekeerde, de tekst gaat een klein stukje naar voren. (Lees * onderaan)

Subscript Tekst
Dit is tekst die iets ONDER de regel staat.
Te gebruiken in b.v. de chemische formule van water: H2O  - H2O.

Superscript Tekst
Net andersom als Subscript. De tekst gaat iets omhoog.
Dit wordt gebruikt in b.v. 1e en E=MC2.

Knippen
De geselecteerde tekst wordt weggehaald. Dit is het zelfde als de tekst selecteren en op de Delete-toets drukken.

Kopiëren
De tekst die geselecteerd is wordt opgeslagen in het geheugen. Dit is gelijk aan de CTRL-C toetsencombinatie.
 
Toevoegen
Of Plakken, voegt de tekst die u gekopieerd heeft toe op de plaats van de cursor. Dit is gelijk aan CTRL-V.

Word Correctie
Dit is een functie die u waarschijnlijk zelden gebruikt. Als u een stuk tekst uit Windows Word kopieert dan zet Windows allerleionzichtbare controletekens in de tekst. Deze knop wist al die tekens. Maar verschillende opdrachten, zoals b.v. Centreren, gebruiken ook die codes. Dus u verliest de gehele formattering van uw tekst.

Herstel
De laatste opdracht van de editor wordt ongedaan gemaakt. Een Oeps…knop.

On-Herstel
Ofwel Redo. De laatste herstel opdracht ongedaan maken.

Tabel invoeren
Hiermee voegt u een tabel in.
Zie het als een stukje Excel pagina.

U krijgt het venster van hiernaast te zien waar het een en ander opgegeven moet worden.

Rijen
en kolommen
Geven het aantal rijen en kolommen aan.

Padding
G
eeft de lege ruimte in pixels aan rondom de rand van de tabel.

Omranding dikte
Geeft de totale omranding aan. 0 Is geen omranding.

Omranding stijl
Laat u kiezen uit verschillende soorten omrandingen.

Breedte
Geeft de breedte van de totale tabel aan. De hoogte past zich automatisch aan de karakterset maat aan.

Uitlijning
Geeft aan waar de tabel moet staan, Links, Rechts, Midden…

Achtergrond kleur
Is de kleur waarmee de vakken worden gevuld. Als u op “kies” tikt komt er een klein kleurvenster om te kiezen.

Omranding kleur
Is de kleur van de randen. Ook hier kunt u kiezen.

Samenvallende randen
Maakt de tabel iets compacter.


De tabel hierboven is het resultaat van de gegevens in het voorbeeld scherm.
 
Plaatje Invoegen
Hiermee kunt u een plaatje invoegen op de plaats van de cursor. U moet echter PRECIES weten waar het plaatje staat op de site.

Om dat makkelijk te bepalen hebben we de Upload functie (Zie hoofdstuk over UPLOAD).

Door een plaatje met dat gedeelte van de editor naar de site te sturen staat het plaatje altijd op de zelfde plaats.

Stel u gebruikt de Upload editor om het file “Plaatje.jpg” naar de site te sturen. Het file komt dan in de OPSLAG-directory van de site.

De URL van het plaatje wordt dan "OPSLAG/Plaatje.jpg". Vergeet die OPSLAG/ er voor NIET. Ook zijn hoofdletters belangrijk. Eindigt uw plaatjesnaam met .JPG i.p.v. .jpg, gebruik dan ook die hoofdletters!

Verdere opties zijn:

Titel Tekst
De titel van het plaatje. U krijgt dat te zien als u met de cursor op een plaatje staat. Google vindt dit HEEL BELANGRIJK. Invullen dus.

Alt Tekst
Gelijk aan Titel Tekst. Ook invullen, met het zelfde. De ene browser gebruikt Titel, de ander Alt.

Breedte
De breedte van het plaatje in puntjes. PAS OP het zichtbare deel van de site is 639 puntjes. Dus als een plaatje heel groot is geef dan een waarden van 630 op. Of vul niets in.

Hoogte
De hoogte van het plaatje in puntjes.
 
Als u slechts 1 van Breedte en Hoogte opgeeft blijft de verhouding van het plaatje gelijk. Anders vervormt het. In het algemeen geeft u alleen de breedte op om een plaatje in te passen.

Omranding
Geeft aan hoe dik de (zwarte) rand om het plaatje moet worden. 0=geen rand.

Uitlijning
Geeft aan waar het plaatje moet komen te staan, Links, Rechts. Midden….

Horizontale en Verticale Spatie
Geeft aan hoeveel puntjes om de foto leeg moet blijven. Dit is handig om tekst naast een plaatje iets van het plaatje af te laten staan, zoals bij de plaatjes in deze tekst waar de waarde 10 is.

Belangrijk is altijd de OPSLAG/ (met hoofdletters) voor de naam van het plaatje!

Link Invoegen
Een link is een hyperlink, verwijzing naar een andere pagina of een andere site. Ook een e-mail-adres is zo’n link.

URL
De link. Een pagina van de site of iets naar een andere site volledige met http:// er voor.

Target
Het doel van het venster op. Geen wil zeggen in het venster van uw site, maar _blank is een meer logische keus. Deze opent een nieuw venster.

Rel
Is speciaal voor wat aanwijzingen voor de browser. De enige optie die op dit moment toegestaan is is die voor een link naar een plaatje met als rel (zoals in het plaatje) de waarde lightbox. (zonder hoofdletters)
Dit zorgt er voor dat een plaatje vergroot wordt als u er op tikt.

Zoals ik al vertelde is mail (E-Mail) ook een soort van hyperlink maar met een speciaal voorvoegsel. Als u een mail-adres wilt laten zien dan maakt u een link met de volgende URL:
mailto:mailadres

Als u nu op de site op die link tikt start het mailprogramma.

Alle andere regels hoeven niet te worden ingevuld.

Voorbeeld Scherm
Dit opent een venster en laat het resultaat zien. U krijgt ALLEEN de tekst (en foto’s) te zien zonder de rest van uw site.

HTML
Dit laat de HTML-code van de pagina zien, als u daar in geïnteresseerd bent. Nog een keer op die knop drukken en u gaat weer terug naar de tekst.


Dan kunt u nog 3 keuzes maken boven het tekst deel. Dat zijn:

Select Font
Hier kunt u een andere karakterset kiezen. Beperkt want dit zijn precies alle karaktersets die ALLE browsers en ALLE operating systems kennen.

Size
De maat van de karakterset.

Header
Kopregels. Dat zijn iets dikkere en vooringestelde waarden van een karakterset.


Dan als laatste de *

De tekst-editor maakt verschil tussen de ENTER en de SHIFT-ENTER. ENTER betekent zo veel als "ga naar de volgende regel". Maar SHIFT-ENTER betekent "beeindig de alinea en ga naar de volgende regel".

Een belangrijk verschil. Bepaalde functies (die waar de * bij staat) hebben betrekking op een hele alinea. Er moet dus VOOR en NA het stuk tekst de SHIFT-ENTER gebruikt worden.
Denk aan een stuk tekst centreren. Zonder de SHIFT-ENTER en voor en na wordt alles gecentreerd. Met alleen dat stuk tekst.

Zoals dit. Deze regel staat gecentreerd.

Ook inspringen wordt zo beperkt. Even wat uitproberen en dan wordt het snel duidelijk.


© 2015 - Jos Courbois